• Alexandrite cats eye 6.27 cts_front view_blue
  • Alexandrite cats eye 6.27 cts_front view_red
  • qq 1

优质亚历山大猫眼石

SKU: ALC 003

令人惊叹的亚历山大猫眼石,具有明显的颜色变化和强烈的猫眼效果。这颗瑰丽的宝石在日光下是蓝绿色,在白灯下会变为带紫的紫罗兰色。真正的自然奇观。

迎咨

加入心愿单Add to Compare
分类: ,