• Fine burmese ruby oval by Caram_front view
  • Fine burmese ruby oval by Caram_back view

优质缅甸椭圆形红宝石

SKU: RO 122

这颗美丽的椭圆形红宝石产自著名的缅甸抹谷矿场。这红宝展视着完美的“鸽血红” 红色,精细切工和优美火彩。

迎咨

加入心愿单Add to Compare
分类: ,